Dovolujeme si Vás informovat o oblasti ochrany duševního vlastnictví a boje proti jeho porušování.V Bruselu za účasti zástupců Evropské komise podepsalo několik desítek významných subjektů dvě memoranda, a to konkrétně Memorandum o porozumění o padělaných výrobcích ze dne 21.6.2016 a Memorandum o porozumění o online reklamě a právech duševního vlastnictví ze dne 25.6.2018. Více informací o této události naleznete zde.

Jelikož virtuální nákupní galerie booho.cz dlouhodobě prosazuje politiku plné transparentnosti a souladu s právem, v rámci níž se snaží všemi prostředky bránit porušování práv duševního vlastnictví, tak vítá tuto inciativu a ztotožňuje se s myšlenkami těchto memorand a prosazuje Postupy oznamování a vyřazování a Proaktivní a preventivní opatření v memorandu deklarované.

Všichni, kdo se na virtuální nákupní galerii booho.cz setkají s porušováním práv duševního vlastnictví mohou vyplnit formulář (“copyright takedown notice”) níže. Pomůžete tak k odhalení a potrestání těch, kteří nerespektují práva duševního vlastnictví. booho.cz Marketplace program postihuje obchodníky nabízející zboží porušující práva duševního vlastnictví třetích stran, v případě závažného porušování hrozí obchodníkům mimo pokut i zablokování celého účtu.

Virtuální nákupní galerie booho.cz není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákonem č. 480/2004 Sb. a “Safe Harbor” ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) odpovědná za porušováním práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví.

Naše nákupní galerie „Marketplace“ se distancuje od prodeje jakýchkoli produktů, které by porušovaly duševní vlastnictví a vysloveně proti těmto produktům bojujeme a snažíme, abychom minimalizovali riziko, že nějaký ze zahraničních prodejců na naší platformě takový produkt přidá, avšak nejsme schopni tomu vždy na 100% zabránit, neboť jsme platforma se stovky tisíci produkty a každý prodejce své zboží na platformu může přidávat sám. Snažíme se dohlížet na naše zahraniční prodejce všemi různými způsoby a dělat zpětnou kontrolu jejich produktů, které zde prodávají. V případě, že by nějaký z prodejců přidal produkt, který by porušoval duševní vlastnictví tak jej okamžitě mažeme a s prodejcem neprodleně ukončíme spolupráci a následně mu zrušíme jeho účet. Zdvořile Vás prosíme, abyste nám prostřednictvím tohoto formuláře nahlásily jakýkoli produkt o kterém byste nabyli domění, že se může jednat o produkt, které by toto duševní vlastnictví porušoval.

Pokud máte podezření, že došlo k porušení práv duševního vlastnictví, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže: